Neznámému se můžete i Vy přiblížit

http://bohynekali.cz/

Ono něco mezi nebem a zemí určitě existuje. Myslíte si to také? Také se občas zamýšlíte nad otázkami věčnosti a nekonečna? Nad tím, proč je naší planetě předurčeno být planetou s živými bytostmi? Existuje život i v jiné galaxii? Je galaxiím dáno, aby se někdy v budoucnu bytosti z těchto planet potkaly? Postačí k odpovědím na tyto otázky pouze věda? Kde nalézt odpovědi? Možná pouze duchovní cestou se přiblížíte více k objevování neznámého. Ale také za pomoci bohyně Kálí. Možná člověk nemusí ani létat na Měsíc, aby našel svou odpověď.

Duchovní cestu si zvolte sami

Obrácením své mysli do sebe sama je nejpravděpodobnějším způsobem, jak nalézt podstatu svého života. Jen si vzpomeňte na své dětství, kdy každá Vaše otázka začínala slovem proč. Už se neptáte? Už si myslíte, že v dospělosti tohoto slůvka nemáte zapotřebí, protože znáte všechny odpovědi, nebo si je dokážete na základě svých vědomostí a zkušeností zodpovědět? Sami víte, že svůj mozek používáme jen z dvaceti procent jeho kapacity. Vědci to tak tvrdí. Položili jste si někdy otázku, proč tomu tak je?

Neznámému se můžete i Vy přiblížit
4.5 (90%)2